0917-280-0917

تست 1

برای شروع کلیک کنید

اولین مدرسه غیردولتی با دو شعبه در استان فارس

متوسطه اول شعبه فرهنگ شهر

متوسطه اول شعبه قصردشت

متوسطه دوم شعبه پاسداران

دپارتمان مشاوره تحصیلی

آموزشگاه تقویتی کنکور

خدمات آموزشگاه تقویتی، کنکور درخشش

کلاس های تقویتی، پیشرفته و تست از پایه هفتم تا نهم

کلاس های تقویتی، پیشرفته و تست از پایه دهم تا دوازدهم

کلاس های آمادگی آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی

خدمات دپارتمان مشاوره تحصیلی