0917-280-0917

موسسین درخشش

برآنیم در مجتمع آموزشی درخشش بستری فراهم آوریم تا دانش آموزان با آموزش صحیح و پرورش اصولی به اندیشمندانی آزاد، شهروندانی متعهد و بزرگسالانی خود کفا تبدیل شوند؛ پس از آن به والاترین جایگاه دانشگاهی و شغلی در جامعه دست یابند. مفتخریم که امسال نیز با دقت و ظرافتی شایسته، تیمی متشکل از افراد باتجربه و توانمند و دلسوز در زمینه های مدیریت، اجرایی و آموزشی گلچین و گزینش کرده ایم تا زمینه ای فراهم شود که توانمندی های فرزندانمان دقیق تر سنجیده و شناسایی شود. ما بستر رشد آنها را آماده کرده ایم تا قابلیت هایشان به نیکی در وجود ارزشمند آنها نهادینه و بارور شود.

مدیریت درخشش

از کودکی عاشق حرفة معلمی بودم. در دوران دانش آموزی اغلب در تئاتر و نمایش های مدرسه؛ به من؛ نقش مدیر یا معلم داده می شد تا اینکه در ۱۴ سالگی عاشقانه این شغل را انتخاب کردم، وارد دانشسرای تربیت معلم شدم و از همان نوجوانی شیوه ها و روش های تدریس و فنون مدیریت را آموختم. حرفه معلمی را بطور رسمی از ۱۸ سالگی با شوق و انگیزه آغاز کردم و همواره در دانش افزایی و مهارت آموزی کوشیده ام. امروز همچنان مشتاقانه و مصمم در راه تعلیم و تربیت فرزندان این خاک اهتمام می ورزم.

مدیران متوسطه دوره اول فرهنگ شهر

دبیران متوسطه دوره اول فرهنگ شهر

درخشش به توان 2

درخشش به توان 2

مدرسه ای نو برای نسل نو