موسسین درخشش

هدف ما در مجتمع آموزشی درخشش این است که بستری را فراهم آوریم که دانش آموزان ما ، تجارب آموزشی و پرورشی داشته باشند که به آنها کمک کند تا تبدیل به متفکرانی مستقل ، شهروندانی دلسوز و بزرگسالانی خودکفا شوند و به بهترین جایگاه های دانشگاهی و شغلی در جامعه نائل گردند. باعث افتخار است که امسال هم با دقتی و ظرافتی ، در درخشش گلچینی از افراد با تجربه متشکل از مدیران توانمند و دلسوز ، تیم اجرایی تلاشگر و مسئول ، اساتید باسابقه و پیشگام را انتخاب کرده ایم تا زمینه ای فراهم کنیم که توانمندی های دانش آموزان شناسایی شود، پرورش یابد و در وجود ارزشمندشان به نيكي بدرخشد.

مدیریت درخشش

از کودکی عاشق حرفه معلمی بودم. در دوران دانش آموزی اغلب در تئاتر و نمایش های مدرسه؛ به من؛ نقش مدیر یا معلم داده می شد تا اینکه در 14 سالگی عاشقانه این شغل را انتخاب کردم. و وارد دانشسرای تربیت معلم شدم و از همان نوجوانی شیوه ها و روش های تدریس و فنون مدیریت را آموختم.

حرفه معلمی را بطور رسمی از 18 سالگی با شوق و انگیزه آغاز کردم و همواره در دانش افزایی و مهارت آموزی کوشیدم. و تا به امروز همچنان مشتاقانه و مصمم در راه تعلیم و تربیت طی مسیر نموده ام.

مدیران متوسطه دوره اول فرهنگ شهر