0917-280-0917

موسسین درخشش

برآنیم در مجتمع آموزشی درخشش بستری فراهم آوریم تا دانش آموزان با آموزش صحیح و پرورش اصولی به اندیشمندانی آزاد، شهروندانی متعهد و بزرگسالانی خود کفا تبدیل شوند؛ پس از آن به والاترین جایگاه دانشگاهی و شغلی در جامعه دست یابند. مفتخریم که امسال نیز با دقت و ظرافتی شایسته، تیمی متشکل از افراد باتجربه و توانمند و دلسوز در زمینه های مدیریت، اجرایی و آموزشی گلچین و گزینش کرده ایم تا زمینه ای فراهم شود که توانمندی های فرزندانمان دقیق تر سنجیده و شناسایی شود. ما بستر رشد آنها را آماده کرده ایم تا قابلیت هایشان به نیکی در وجود ارزشمند آنها نهادینه و بارور شود.

مدیریت درخشش

از کودکی عاشق حرفة معلمی بودم. در دوران دانش آموزی اغلب در تئاتر و نمایش های مدرسه؛ به من؛ نقش مدیر یا معلم داده می شد تا اینکه در ۱۴ سالگی عاشقانه این شغل را انتخاب کردم، وارد دانشسرای تربیت معلم شدم و از همان نوجوانی شیوه ها و روش های تدریس و فنون مدیریت را آموختم. حرفه معلمی را بطور رسمی از ۱۸ سالگی با شوق و انگیزه آغاز کردم و همواره در دانش افزایی و مهارت آموزی کوشیده ام. امروز همچنان مشتاقانه و مصمم در راه تعلیم و تربیت فرزندان این خاک اهتمام می ورزم.

مدیران متوسطه دوره دوم درخشش

دبیران متوسطه دوره دوم درخشش

گالری فیلم ها

ورودی سال 1400 صنعتی شریف

ورودی پزشکی 1400

دستاوردهای سال 1400 دبیرستان درخشش دوره دوم متوسطه

متوسطه دوم درخشش شعبه پاسداران