0917-280-0917

فرم پیش ثبت نام متوسطه اول فرهنگ شهر

باسلام و خوش آمدگویی خدمت شما اولیای گرامی و دانش آموز عزیز به مجتمع آموزشی درخشش

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

مشخصات دانش آموز

تاریخ تولد*

مشخصات پدر

تاریخ تولد پدر

مشخصات مادر

تاریخ تولد مادر