0917-280-0917

اعظم اسلامی

-

دبیر زیست شناسی
خانم اعظم اسلامی

اعظم اسلامی

-

دبیر زیست شناسی

پایه تدریس:

پایه نهم

میزان سابقه فعالیت:

10 سال

شروع به کار در درخشش:

1403

مدارک تحصیلی

کارشناسی زیست شناسی دانشگاه باهنر کرمان
کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم تحقیقات تهران

مدارس با سابقه فعالیت

دبیر تیزهوشان و نمونه دولتی

مقالات و دستاوردها:

سه مقاله ISI در زمینه زیست شناسی
کسب مقام سوم مسابقات گیاهان دارویی استان 1401-1400
مربی خلاقیت دارویی
مربی خلاقیت و نوآوری ستاد نخبگان استان فارس

معرفی از زبان خودتان

اعظم اسلامی هشتم کارشناس ارشد زیست شناسی. از نظر من در کلاس من باید هم به امر آموزش و هم پرورش رسیدگی شود. کلاس من فقط جنبه آموزش مطالب کتاب درسی را ندارد اگر بتوانم حتی یک کلمه پرورش در بحث را حتی به یک نفر بیاموزم من رسالتم را انجام داده ام. به امید ایران آباد