0917-280-0917

الهام ارجمند

خانم الهام ارجمند

الهام ارجمند

سمت:

دبیر فیزیک

میزان سابقه فعالیت:

نامشخص

شروع به کار در درخشش:

نامشخص

مدارک تحصیلی

کارشناسی علوم تجربی

مدارس با سابقه فعالیت