0917-280-0917

بیتا رضایی

-

دبیر ادبیات فارسی
بیتا رضایی

بیتا رضایی

-

دبیر ادبیات فارسی

پایه تدریس:

نامشخص

میزان سابقه فعالیت:

20 سال

شروع به کار در درخشش:

1402

مدارک تحصیلی

کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی دانشگاه آزاد فیروزآباد

مدارس با سابقه فعالیت

مدارس دولتی: سرآمد، فروزش، مهردانش و علوم پزشکی

مقالات و دستاوردها:

کتاب شبستان روشنایی ( معنویت خطری از دیدگاه مولانا)
مقام اول ناحیه در تولید محتوا

معرفی از زبان خودتان

بیتا رضایی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی با 20 سال سابقه تدریس در مدارس برتر می باشم. اینجانب با عشق به کار خلاقیت و برتری در تدریس در به اذهان دانش آموزان می بخشک. دانش آموزان من در مراحل جشنواره نوجوان خوارزمی و حافظ خوانی همیشه به درجه برتری رسیده اند. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار