0917-280-0917

زرین تاج ارجمند

-

زرین تاج ارجمند
خانم ارجمند

زرین تاج ارجمند

-

زرین تاج ارجمند

پایه تدریس:

پایه هشتم

میزان سابقه فعالیت:

30 سال

شروع به کار در درخشش:

1391

مدارک تحصیلی

دکتری تخصصی ادبیات فارسی - دانشگاه تربیت معلم تهران

مدارس با سابقه فعالیت

تیزهوشان و نمونه دولتی

مقالات و دستاوردها:

پایان نامه دکتری تخصصی کارکردهای بلاغی و دستوری ساختارهای نحوی درآثار سعدی
پایان نامه کارشناسی ارشد جهات تعلیم و تربیت در کلیله و دمنه
مقاله های اخیر:
۱.عناصر داستانی در کلیله و دمنه
۲.تحلیل مضمون های تعلیمی در گلستان سعدی بر بنیاد کنش گفتار سرل
۳.کارکرد عناصر انسجام در آثار سعدی
۴.وجهیت در بوستان و گلستان سعدی
۵-آشنایی زدایی در آثار سعدی
۶-جایگاه عناصر جمله در آثار سعدی
•کسب رتبه ممتاز در دوره دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد
•دریافت تقدیرنامه های متعدد به علت موفقیت درجشنواره ها و فراخوان ها و مسابقات
•سرگروه آموزشی استان و ناحیه
•دو دوره همکاری در تالیف کتب درسی دوره متوسطه اول (جزء مو لفین گروه ادبیات)
•طراحی برنامه های آموزشی ادبیات متوسطه اول
•طراحی دفتر ثبت فرایندهای تحصیلی استان فارس
•کسب رتبه های برتر در جشنواره های نوآوری، طراحی تدریس،درس پژوهی و...