0917-280-0917

زهرا صادقی

خانم صادقی

زهرا صادقی

سمت:

دبیر قرآن

میزان سابقه فعالیت:

نامشخص

شروع به کار در درخشش:

نامشخص

مدارک تحصیلی

مدارس با سابقه فعالیت