0917-280-0917

زهرا عراقی

-

دبیر ریاضی
دبیر ریاضی خانم زهرا عراقی

زهرا عراقی

-

دبیر ریاضی

پایه تدریس:

پایة نهم

میزان سابقه فعالیت:

40 سال

شروع به کار در درخشش:

1396

مدارک تحصیلی

کارشناسی ریاضی دانشگاه آزاد شیراز

مدارس با سابقه فعالیت

از سال 1375 تا کنون در دبیرستان متوسطة اول فرزانگان 1 ( ناحیة 2)
دبیرستان زینب کبری، فراگامان، فاطمه الزهرا و علوم پزشکی

معرفی از زبان خودتان

رسالت آموزش و پرورش در مفهوم گسترده ایجاد بستر مناسب و تدارک روش هایی است که برای رشد و تکامل توانایی های فکری ، شناختی و همچنین ایجاد مهارت ها و وسعت بخشیدن به نگرش ها و تعالی رفتار انسان تا حد ممکن ، می باشد ، تا آنجا که در انتهای فرآیند ، فردی ساخته شود که از ارزشهای مثبت جامعة انسانی باشد . کیفیت آموزشی ، انجام تغییرات مورد نظر در دانش آموزان به صورت مطلوب و موفقیت آمیز است . به طور خاص هدف غایی آموزش ریاضی تقویت توانایی تجزیه و تحلیل موقعیت ها یا مشکلات به صورت منطقی ، و همچنین توانایی نتیجه گیری از مشاهدات می باشد . تحلیل کردن از توانایی های ذهنی بالقوة انسان ها بوده که رسالت آموزش ریاضی تقویت و به فعلیت رساندن این توانایی در دانش آموزان است .