0917-280-0917

سوگل سیار

حسابدار مجتمع خانم سوگل سیار

سوگل سیار

سمت:

حسابدار

میزان سابقه فعالیت:

9 سال

شروع به کار در درخشش:

1401

مدارک تحصیلی

کارشناسی حسابداری دانشگاه حافظ و پردیس دانشگاه آزاد

مدارس با سابقه فعالیت

حسابداری دبیرستان پیشتازان