0917-280-0917

شیوا قلندری

-

دبیر زبان انگلیسی
خانم قلندری

شیوا قلندری

-

دبیر زبان انگلیسی

پایه تدریس:

پایه نهم

میزان سابقه فعالیت:

18 سال

شروع به کار در درخشش:

1402

مدارک تحصیلی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه اصفهان
دکترای آموزش زبان انگلیسی دانشگاه شیراز

مدارس با سابقه فعالیت

مدرسه بین المللی مهر تابان ، مدرسه علوم پزشکی و مدرسه متوسطه فرشتگان
دانشگاه بین الملل پردیس شیراز و دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

مقالات و دستاوردها:

دارای یک کتاب در سایت AMAZOON , MORE BOOKS که در حال حاضر در مناطق مختلف به فروش می رسد.
دارای 2 مقاله ISL در ژورنال های معتبر
دارای 3 مقاله ISC
سه سال متوالی مدرس برتر در نواحی مختلف آموزش و پرورش ناحیه یک و ناحیه دو
کسب مقام در اقدام پژوهی و درس پژوهی در سال 1399-1400 و 1399-1398
کسب مقام معلم هنرمند در سال 1400-1399
کسب مقام دانش آموزانم در جشنواره نوجوان خوارزمی

معرفی از زبان خودتان

اینجانب شیوا قلندری دکتری آموزش زبان انگلیسی به عنوان مدرس دانشگاه و استاد زبان انگلیسی به مدت 18 سال مشغول به فعالیت و تدریس زبان انگلیسی در دانشگاه ها و مدارس برتر شیراز مشغول ب خدمت بوده ام. علاقه بسیار زیادی به امر تدریس داشته و همیشه تلاش بر ایجاد تدریس فعال و خلاقانه داشته ام.