0917-280-0917

صدیقه سادات میربقایی

دبیر کاروفناوری خانم صدیقه میربقایی

صدیقه سادات میربقایی

سمت:

دبیرکاروفناوری

میزان سابقه فعالیت:

۷ سال

شروع به کار در درخشش:

1401

مدارک تحصیلی

کاردانی گرافیک دانشگاه یزد و کارشناسی مدیریت فرهنگی در شیراز

مدارس با سابقه فعالیت

مقالات و دستاوردها:

مقاله اقدام پژوهی بررسی مشکلات وراهکارهای رفتاری اخلاقی دانش اموزان بیش فعال و پرخاشگر
دبیرنمونه ناحیه دو ۱۴۰۰
همایش رویکرد از نگاه معلم در سال ۱۴۰۰

معرفی از زبان خودتان

اینجانب صدیقه سادات میربقایی دبیر فرهنگ و هنر و کارو فناوری با ۷ سال سابقه تدریس میباشم و سعی بر این دارم که درس های عملی را خیلی جذاب به هنرمندانم ارائه دهم تا جذابیت بیشتری برایشان داشته باشد و کشف استعدادهای هنری دانش اموزان