0917-280-0917

صدیقه میربقایی

-

دبیر کار و فناوری
دبیر کاروفناوری خانم صدیقه میربقایی

صدیقه میربقایی

-

دبیر کار و فناوری

پایه تدریس:

پایه نهم

میزان سابقه فعالیت:

7 سال

شروع به کار در درخشش:

1401

مدارک تحصیلی

کاردانی گرافیک دانشگاه یزد
کارشناسی مدیریت فرهنگی در شیراز

مدارس با سابقه فعالیت

علوم پزشکی

مقالات و دستاوردها:

مقاله اقدام پژوهی
دبیرنمونه ناحیه دو در سال ۱۴۰۰
همایش رویکرد از نگاه معلم در سال ۱۴۰۰

معرفی از زبان خودتان

اینجانب صدیقه سادات میربقایی دبیر فرهنگ و هنر و کارو فناوری با ۷ سال سابقه تدریس میباشم و سعی بر این دارم که درس های عملی را خیلی جذاب به هنرمندانم ارائه دهم تا جذابیت بیشتری برایشان داشته باشد و کشف استعدادهای هنری دانش اموزان