0917-280-0917

عاطفه کشاورز مویدی

-

دبیر ادبیات فارسی
دبیر ادبیات فارسی خانم عاطفه کشاورز مویدی

عاطفه کشاورز مویدی

-

دبیر ادبیات فارسی

پایه تدریس:

پایه هشتم

میزان سابقه فعالیت:

14سال

شروع به کار در درخشش:

1401

مدارک تحصیلی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه دولتی

مدارس با سابقه فعالیت

دبیر مدارس و آموزشگاه های برتر

مقالات و دستاوردها:

۱: عناصر داستان ملک جمشید ارائه و چاپ در دانشگاه مشهد (مقاله)
۲: تاثیر ادبیات بر بهداشت روان ارائه به کارشناسی مشاوره اداره کل آموزش پرورش (مقاله)
معلم برتر منطقه ای سال تحصیلی ۴۰۰-۹۹
برگزیده ی استانی در جشنواره درس پژوهی ۹۷-۹۶
رتبه دوم مسابقه ی شکوفه های سخن ۹۷-۹۶
رتبه اول ناحیه درس پژوهی ۹۷-۹۶
رتبه برتر مسابقات قرآن و عترت و نماز ۹۵-۹۴
داور جشنواره ی خوارزمی

معرفی از زبان خودتان

معلمی عشق است ومن با عشق معلم ادبیات هستم ، با ادبیات، ارزش زندگی را به دانش آموزانم می آموزانم ، نعمت «ما» بودن را. دستور زبان ، آرایه و تحلیل شعر با لحن مناسب و کلام دلنشین و نگاه محبت آمیز ، بهتر یاد گرفته می شوند . تلاش می کنم کلاس شیرین ادبیات در ارتقای نشاط و شادابی جسم و جان دانش آموزان نقش نیکو و شایسته ای داشته باشد . تجربه ی آموزش و بازخوردهای مهرورزانه ای که دانش آموزان و اولیا طی این سالها داشته اند ، نشان داده توانسته ام ارتباط موثری در کلاس برقرار کنم تا شاگردان ، با انگیزه در امر یادگیری مشارکت فعال داشته باشند . دریچه های کلاس من رو به روشنی و ادراک است .

ویدئوی آموزشی

در این بخش میتوانید ویدئوهای

عاطفه کشاورز مویدی

را مشاهده کنید