0917-280-0917

فرحناز مکاری منشادی

-

دبیر زیست شناسی
خانم فرحناز مکاری منشادی

فرحناز مکاری منشادی

-

دبیر زیست شناسی

پایه تدریس:

پایه هشتم

میزان سابقه فعالیت:

33 سال

شروع به کار در درخشش:

1399

مدارک تحصیلی

کارشناسی ارشد زیست شناسی گرایش فیزیولوژی

مدارس با سابقه فعالیت

فرزانگان ناحیه 2 متوسطه اول ، فرزانگان ناحیه 1 متوسطه دوم و شاهد متوسطه دوم
تدریس زیست شناسی کنکور در آموزشگاه

مقالات و دستاوردها:

معلم نمونه استانی در سال 1390
برگزیده استانی روش های برتر تدریس در سال 1388

معرفی از زبان خودتان

بنده به معلمی که شغل انبیا است عشق ورزیده و معتقد هستم که از طریق علم زیست شناسی می توان به خداشناسی رسید لذا سعی می کنم که این درس مهم و موثر در ورود دانش آموزان به مدارج عالی دانشگاهی را شیرین و متنوع و کاربردی تدریس نمایم .