0917-280-0917

فوریه نصیری

-

دبیر شیمی
دبیر شیمی خانم فوریه نصیری

فوریه نصیری

-

دبیر شیمی

پایه تدریس:

پایه هشتم

میزان سابقه فعالیت:

14 سال

شروع به کار در درخشش:

1394

مدارک تحصیلی

کارشناسی شیمی محض

مدارس با سابقه فعالیت

دبیر مدارس و آموزشگاه های برتر

مقالات و دستاوردها:

مدرس جشنواره خوارزمی برای مدارس ناحیه ۱ شیراز
کسب رتبه برتر در آزمون پیشرفت تحصیلی در سال ۶۹- ۷۹

معرفی از زبان خودتان

اینجانب فوزیه نصیری ۴۱ سال سابقه تدریس در مدارس خاص و برتر شیراز را دارم و تلاش و هدفم براین این بوده تا درس شیمی را با روشی نوین ؛, ساده وجذاب برای دانش آموزانم تدریس کنم به نحوی که از خواندن شیمی لذت ببرند و با دیدی دیگر به این علم بنگرند .

ویدئوی آموزشی

در این بخش میتوانید ویدئوهای

فوریه نصیری

را مشاهده کنید