0917-280-0917

مریم رادپور

-

دبیر فیزیک
دبیر فیزیک خانم مریم رادپور

مریم رادپور

-

دبیر فیزیک

پایه تدریس:

پایه هشتم

میزان سابقه فعالیت:

۳۰سال

شروع به کار در درخشش:

1397

مدارک تحصیلی

کارشناسی دبیری فیزیک از دانشگاه یزد

مدارس با سابقه فعالیت

دبیر تیزهوشان و نمونه دولتی

مقالات و دستاوردها:

تشویقی های بسیار از تمامی نواحی آموزش و پرورش شیراز و فسا و استان فارس

معرفی از زبان خودتان

باتوجه به سابقه کارم درمدارس مختلف وبیشتر دوره دوم سعی کرده ومی کنم که درس علوم پایه فیزیک رابه طورساده برای دانش آموزان دوره اول تدریس ومطالب رابه صورت پایه ای به دانش اموزبفهمانم ودانش اموزراازپایه برای کنکور واینده درخشآن آماده کنم. برای من تلاش دانش آموز وخانواده محترمشون بسیارارزشمندهست وامیدوارم خداوندمتعال به دانش اموزوخانواده محترمشون ومن حقیریاری کرده ودانش اموزموفق وسالم وصالح به جامعه تحویل دهیم.