0917-280-0917

مریم زینلیان

خانم زینلیان

مریم زینلیان

سمت:

مدیر شعبه فرهنگ شهر

میزان سابقه فعالیت:

18 سال

شروع به کار در درخشش:

1398

مدارک تحصیلی

کارشناسی معماری و کارشناسی برق دانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد معماری دانشگاه شیراز
دکتری تخصصی معماری – معماری دانشگاه اهواز

مدارس با سابقه فعالیت

علوی،علامه حلی، معراج، قلم چی، ثنا، سپهر دانش، پدیده،
•مدرس دانشگاه
•مدیرگروه رشته معماری دانشگاه فرهنگ و هنر
•مدیر گروه معمار داخلی موسسه فرهنگی هنری پارسیان
•مدیر و موسس آموزشگاه آزاد معماری نقش خاک
•نایب رئیس و مدیریت آموزش انجمن صنفی طراحان و معماران داخلی شیراز
•عضو کمیسیون علمی، آموزش و پژوهش انجمن صنفی طراحان و معماران داخلی شیراز
•عضو کمیسیون ارزیابی و سطح بندی انجمن صنفی طراحان و معماران داخلی شیراز
طراح، ناظر، مجری در شرکت عمران بتن فارس1389-1384
طراح، ناظر، مجری در شرکت مهرراز نقش شهر پارس 1393-1389
مدیر طراحی در شرکت رائیکا بتن فارس 1394-1393
طراح، ناظر در شرکت طراحی مهندسی طرح برتر
مدیر عامل شرکت طراحی مهندسی طرح برتر

مقالات و دستاوردها:

بررسی تطبیقی رابطه روایت و روایت گری در کیفیت فضایی معماری و سینما
بررسی متقابل ساختار ذهنی عنصر تخیل در فضای معماری و سینما
بررسی تطبیقی مولفه های توسعه پایدار در معماری ایرانی- اسلامی
بررسی عدم وجود رویکرد تکنولوژی در معماری معاصر ایران با تمرکز بر مشخصه‌های پایداری زیست محیطی
روایت و تخیل عناصر مکمل و هویت بخش در فضای معماری و سینما
برنده نخستین فستیوال معماری در دانشگاه های کشور
استاد برتر در سال 1399
دارای مدرک تخصصی طراحی داخلی از دانشگاه لندن

معرفی از زبان خودتان

تحول یعنی فرایند ذوب شدن اندیشه‌ها، باورها و رفتارهای سنتی و تثبیت ارزش‌های نوین و استقرار نظام‌های جدید. یعنی منطبق کردن سازمان‌ها با آخرین پدیده‌های روز. با توجه به اهمیت و شکل گیری زیرساختهای اصلی در عصر کنونی، یکی از عوامل اصلی پیشرفت و توسعه در کشورها، توسعه امر آموزش و پژوهش است. بنابراین، در زمره تغییر در ارکان پایه می‌بایست جایگاه حقیقی پژوهش در تمامی جوانب و ساختارهای آموزش و پرورش روشن و شفاف باشد. از این رو می بایست در خصوص بررسی نقش پژوهش در زیرساختهای اصلی تحول آموزش و پرورش معطوف داشته و نگاه عمیق به جوانب مختلف آن و تأثیرش در فعالیتهای کیفی آن ، ‌هدف اصلی قرار داد. با اشاره به ریشه‌ها و راهکارهای مناسب در راستای رفع مشکلها ی عملکردی می توان در زمینه پژوهش و آموزش و پرورش « تحول حقیقى و بنیانى» را در اختیار قرار داد. .