0917-280-0917

مریم سادات طباطبایی فرد

-

دبیر زیست شناسی
خانم مریم طباطبایی

مریم سادات طباطبایی فرد

-

دبیر زیست شناسی

پایه تدریس:

پایه هشتم

میزان سابقه فعالیت:

32 سال

شروع به کار در درخشش:

1402

مدارک تحصیلی

کارشناسی علوم تجربی دانشگاه فرهنگیان شیراز

مدارس با سابقه فعالیت

تیزهوشان ناحیه دو و چهار
ایده آل پارسی

مقالات و دستاوردها:

طرح پایان نامه کارشناسی
تهیه محتوای آموزشی که در سایت استنای مورد استفاده دبیران قرار گرفت
کسب مقام استانی در الگوی برتر تدریس
کسب مقام دوم ناحیه در تهیه محتوای آموزشی

معرفی از زبان خودتان

طباطبایی هستم دبیر بازنشسته آموزش و پرورش ناحیه 4 که در مدارس تیزهوشان نواحی 2 و 4 به مدت 14 سال افتخار خدمت داشتم و همچنین با مدرسه ایده آل نیز افتخار همکاری دارم.