0917-280-0917

مریم قربانی

-

دبیر مطالعات اجتماعی
دبیر مطالعات اجتماعی خانم مریم قربانی

مریم قربانی

-

دبیر مطالعات اجتماعی

پایه تدریس:

پایه هفتم

میزان سابقه فعالیت:

30 سال

شروع به کار در درخشش:

1396

مدارک تحصیلی

کارشناسی علوم اجتماعی گرایش دبیری

مدارس با سابقه فعالیت

مدارس فرهنگیان ، نمونه دولتی و شاهد

مقالات و دستاوردها:

مقام دوم و سوم استانی الگوهای برتر تدریس سال های متوالی
معلم نمونه منطقه
مقام دوم آزمون عملکردی
مقام برتر طراحی سوالات تستی آزمون های مبتکران
طراح برتر سوالات استانی آزمون های پیشرفت تحصیلی و بنیه علمی سال های متوالی
داوری در مسابقات و جشنواره های ناحیه و استان
دارنده چندین تشویقی کشوری و استانی با موضوع نوآوری در تدریس و استفاده از شیوه های نوین اموزشی

معرفی از زبان خودتان

اینجانب مریم قربانی دانش آموخته کارشناسی علوم اجتماعی گرایش دبیری به مدت 30 سال در مقطع متوسطه اول از پایه هفتم تا نهم مشغول به تدریس بوده که با توجه به علاقه فراوان به دانش آموزان و رشته مطالعات اجتماعی که یک حوزه مهم تربیت و یادگیری است و انسان و تعامل او با محیط های مختلف را به چالش می کشد تمام سعی خود را بر آن داشته ام که ارتباط نزدیکی با دانش آموزانم برقرار کنم تا انها را با مفاهیم رشته های مختلف از جمله تاریخ-جغرافیا-مدنی-اقتصاد و حقوق-مردم شناسی و نظایر آن به بهترین شکل ممکن آشنا کرده و برایشان ایجاد انگیزه نمایم و در یک فضای دلنشین و دوستانه به امر آموزش بپردازم.