0917-280-0917

مهسا کرمی

خانم کرمی

مهسا کرمی

سمت:

معاون آموزشی

میزان سابقه فعالیت:

نامشخص

شروع به کار در درخشش:

نامشخص

مدارک تحصیلی

کارشناسی فیزیک هسته ای

مدارس با سابقه فعالیت