0917-280-0917

نجمه حامدی

-

دبیر قرآن
خانم حامدی1

نجمه حامدی

-

دبیر قرآن

پایه تدریس:

پایه هفتم

میزان سابقه فعالیت:

12 سال

شروع به کار در درخشش:

1402

مدارک تحصیلی

کارشناسی ادبیات عرب دانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد علوم حدیث گرایش نهج البلاغه دانشگاه علوم حدیث شهر ری
کارشناسی ارشد روانشناسی مثبت گرا دانشگاه فاطمیه شیراز

مدارس با سابقه فعالیت

رهپویان وصال
ایده آل پارسی

معرفی از زبان خودتان

علاقه مندی شدید به دانش آموزان باعث شده تمام تلاشم چه علمی چه عاطفی در زمینه آرامش دانش آموزان باشد.