0917-280-0917

نجمه پیرحق شناس ولی

-

دبیر کاروفناوری
پیرحق شناس

نجمه پیرحق شناس ولی

-

دبیر کاروفناوری

پایه تدریس:

نامشخص

میزان سابقه فعالیت:

7 سال

شروع به کار در درخشش:

1402

مدارک تحصیلی

کارشناسی مهندسی تکنولوژی معماری دانشگاه غیرانتفاعی هنر شیراز

مدارس با سابقه فعالیت

خوارزمی، مهرتابان، گام اول و فرشتگان

مقالات و دستاوردها:

کسب مقام دوم و سوم در مسابقات فرهنگ و هنر در رشته قلم زنی سه سال متوالی

معرفی از زبان خودتان

پیرحق شناس هستم دبیر کاروفناوری خوشحالم این فرصت رو دارم تا چند کلمه ای در مورد این درس با شما صحبت کنم. در واقع محتوای کتاب شامل دو بخش تئوری و علمی هست که مهمترین بخش کتاب مربوط به فعالیت های عملی است که روی مهارت و خلاقیت بچه ها تمرکز دارد. هنر بخش مهمی از وجود هر انسان است و مهارت بخش مهمی از هر شغل محسوب می شود. این کتاب به بچه ها کمک می کند که با استفاده از دست ورزی، مهارت خلاقیت و اعتماد به نفسشان را پرورش دهند و به آن ها کمک می کند تا شغل مناسب خودشان نسبت به توانمندی و علاقه مندیشان را پیدا کنند.