0917-280-0917

هیلدا خدر

خانم خدر

هیلدا خدر

سمت:

دبیر فرهنگ و هنر

میزان سابقه فعالیت:

نامشخص

شروع به کار در درخشش:

نامشخص

مدارک تحصیلی

کارشناسیی هنر

مدارس با سابقه فعالیت