0917-280-0917

ژاله هاشمی

ژاله هاشمی دبیر ریاضی هشتم و نهم

ژاله هاشمی

سمت:

دبیر ریاضی

پایه تدریس:

هشتم و نهم

رشته تدریس:

متوسطه اول

شروع به کار در درخشش:

سال 1401

میزان سابقه فعالیت:

17سال

شروع به کار در درخشش:

سال 1401

میزان سابقه فعالیت:

17سال

مدارک تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق
کارشناسی ارشد مهندسی برق
دکترا برق

مدارس با سابقه فعالیت

در شیراز علوی، امام رضا، ستارگان، فروزش و در تهران نور، صبای

مقالات و دستاوردها

چندین مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی

معرفی از زبان خودتان

اینجانب ژاله هاشمی دبیر ریاضی و خلاق در آموزش ریاضی با نگرش مفهومی و اصولی، برای اثربخشی بهتر تمام موارد آموزشی هر پایه در یک جزوه مدون شده در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد و در مسیر آموزش با حل تمرین ها و نکات آموزشی مفید تمامی مطالب در ذهن دانش آموز ماندگار می گردد.