0917-280-0917

آزاده نصیری

آزاده نصیری

آزاده نصیری

سمت:

بهداشت و هویت اجتماعی

میزان سابقه فعالیت:

18 سال

شروع به کار در درخشش:

سال 1399

مدارک تحصیلی

کارشناسی زمین شناسی
کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
دکترا زمین شناسی زیست محیطی

مدارس با سابقه فعالیت

متوسطه دوره اول امام رضا ، دبیرستان و هنرستان آرین ، دبیرستان و هنرستان سپهر دانش ، دبیرستان و هنرستان هنرور ، دبیرستان نشاط ، دبیرستان مفید ، دبیرستان مهرآیین ، دبیرستان اطهر

مقالات و دستاوردها:

ارایه مقاله در همایش بین المللی زمین شناسی کشور ، مشهد (بررسی عناصر سمی و سنگین در زمین های کشاورزی منطقه خوراسگان اصفهان )
ارایه مقاله ISI در سمینار بین المللی استرالیا (تأثیر عناصر سمی بر محصولات گیاهی و رسوبات و خاک های کشاورزی )
ارایه مقاله در همایش بین المللی زمین شناسی کشور تهران ، ( بررسی منطقه نور با نگرش ویژه بر رسوبات و عناصر سنگین )
ارایه مقاله در سمینار بین المللی اتریش ، (بررسی ژیو شیمیایی منطقه خوراسگان با نگرش زمین شناسی پزشکی )
ترجمه مطلب Animal hair as Biological indicator for heavy metal pollution in Urban and real Areas .
ارایه مقاله در همایش بین المللی زمین شناسی کشور ، مشهد (بررسی عناصر سمی و سنگین در زمین های کشاورزی منطقه خوراسگان اصفهان )
پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی منطقه نور با نگرش بر رسوبات و عناصر سنگین در برگه ۱:۱۰۰۰۰۰۰
در حال نگارش پایان نامه دکترا با عنوان بررسی ژیو شیمیایی زمین کشاورزی خوراسگان با دیدگاه زمین شناسی پزشکی و زمین شناسی زیست محیطی

معرفی از زبان خودتان

منضبط بودن در کلاس درس به همراه دوستی و تعامل دو طرفه قانون اصلی کلاس درس بنده می‌باشد ، علاقه‌مند به تدریس و آموزش مطالبی که در زندگی کاربرد دارند می‌باشم، تجربیات خود را در اختیار دانش آموزان قرار داده و از دانش‌آموزان می‌خواهم که بسیاری از مهارت‌های کسب شده را در زندگی روزمره به کار گیرند زیرا درسی که فقط به صورت تئوری داده می شود بسیار سریع به دست فراموشی سپرده خواهد شد.