0917-280-0917

آزیتا عرفانی

آزیتا عرفانی

آزیتا عرفانی

سمت:

دبیر دین و زندگی

میزان سابقه فعالیت:

28 سال

شروع به کار در درخشش:

سال 1398

مدارک تحصیلی

کارشناسی الهیات و معارف اسلامی
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

مدارس با سابقه فعالیت

نمونه دولتی یاس ،نمونه دولتی شبانه روزی محدثه کوار

مقالات و دستاوردها:

مقام اول و دوم استان و منطقه در والیبال ،
مقام سوم منطقه در ورزش‌های فکری در سال جاری