0917-280-0917

آنیتا ارشدی

آنیتا ارشدی دبیر فیزیک یازدهم

آنیتا ارشدی

سمت:

دبیر فیزیک

میزان سابقه فعالیت:

28 سال

شروع به کار در درخشش:

سال 1402

مدارک تحصیلی

کارشناسی فیزیک هسته ای
کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای
دکترای مهندسی راکتور هسته ای

مدارس با سابقه فعالیت

تیزهوشان ناحیه 1، یاس، الزهرا ناحیه 2، بنت الهدی، سماء

معرفی از زبان خودتان

شیفته تدریس می باشم و به دنبال آموزش با روش های نوین آموزشی هستم