0917-280-0917

آنیتا ارشدی

آنیتا ارشدی دبیر فیزیک یازدهم

آنیتا ارشدی

سمت:

دبیر فیزیک

پایه تدریس:

یازدهم

رشته تدریس:

ریاضی و تجربی

شروع به کار در درخشش:

سال 1402

میزان سابقه فعالیت:

28 سال

شروع به کار در درخشش:

سال 1402

میزان سابقه فعالیت:

28 سال

مدارک تحصیلی

کارشناسی فیزیک هسته ای
کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای
دکترای مهندسی راکتور هسته ای

مدارس با سابقه فعالیت

تیزهوشان ناحیه 1، یاس، الزهرا ناحیه 2، بنت الهدی، سماء

معرفی از زبان خودتان

شیفته تدریس می باشم و به دنبال آموزش با روش های نوین آموزشی هستم