0917-280-0917

آهو کنکاش

آهو کنکاش دبیر زیست یازدهم و سلامت و بهداشت دوازدهم

آهو کنکاش

سمت:

دبیر زیست شناسی و سلامت و بهداشت

پایه تدریس:

یازدهم و دوازدهم

رشته تدریس:

تجربی

شروع به کار در درخشش:

سال 1401

میزان سابقه فعالیت:

21 سال

شروع به کار در درخشش:

سال 1401

میزان سابقه فعالیت:

21 سال

مدارک تحصیلی

کارشناسی زیست شناسی
کارشناسی ارشد زیست شناسی

مدارس با سابقه فعالیت

نمونه دولتی محیط زاده ، بزرگی، شاهد 15، احسان و ریحانه، سرآمد و پیشتازان

مقالات و دستاوردها

رتبه برتر امتحانات نهایی کشور 1401
تأثیر داروی بوتروپیون بر روی اسپرماتوژنز رت،
رتبه اول جشنواره تولید محتوا سال 1399، رتبه برتر طراحی سئوالات درس زیست شناسی،
رتبه های برتر مسابقات نهج البلاغه

معرفی از زبان خودتان

عاشق تدریس می باشم و علاوه بر آموزش پرورش نیز برایم حائز اهمیت است