0917-280-0917

زهرا خرازیان

زهراء خرازیان دبیر دین و زندگی دهم

زهرا خرازیان

سمت:

دبیر دین و زندگی

میزان سابقه فعالیت:

26 سال

شروع به کار در درخشش:

سال 1402

مدارک تحصیلی

کارشناسی علوم و حدیث
کارشناسی ارشد علوم حدیث

مدارس با سابقه فعالیت

فرزانگان ناحیه2، نگرش، ستارگان، فرشتگان، علوی و معراج

معرفی از زبان خودتان

تعامل میان دانش آموز و دبیر یکی از اولویت های بنده می باشد. پس از آن نظم و احترام در کلاس درس و پشتکار درسی دانش آموز برای من از اهمیت زیادی برخوردار است.