0917-280-0917

سهیلا حسین زاده مفرد

سهیلا حسین زاده مفرد دبیر عربی دوازدهم

سهیلا حسین زاده مفرد

سمت:

دبیر عربی

میزان سابقه فعالیت:

27 سال

شروع به کار در درخشش:

سال 1402

مدارک تحصیلی

کارشناسی مترجمی زبان عربی

مدارس با سابقه فعالیت

فرزانگان ناحیه 2، فرزانگان ناحیه 4، نگرش

مقالات و دستاوردها:

کتاب عربی پیش دانشگاهی،
مقاله اضطراب دانش آموزان هنگام امتحان

معرفی از زبان خودتان

دبیری با سابقه تدریس بالا در مدارس خاص از جمله تیزهوشان و نمونه دولتی هستم