0917-280-0917

فاطمه صبوری

فاطمه صبوری

سمت:

دبیر دین و زندگی

پایه تدریس:

پایه دهم و دوازدهم

رشته تدریس:

تجربی و ریاضی

شروع به کار در درخشش:

سال 1403

میزان سابقه فعالیت:

23 سال

شروع به کار در درخشش:

سال 1403

میزان سابقه فعالیت:

23 سال

مدارک تحصیلی

کارشناسی فرهنگ ومعارف اسلامی

مدارس با سابقه فعالیت

مدارس و آموزشگاه های برتر

معرفی از زبان خودتان

دیدگاه بنده منوط به تصحیح ریشه ای ساختار آموزش و مهمتر از اون پرورش فرزندان این کشور است که نیاز به تلاش زیاد و تغییر بنیادین می باشد.