0917-280-0917

فهیمه فرخی

فهیمه فرخی

سمت:

دبیر دین و زندگی

پایه تدریس:

پایه دهم

رشته تدریس:

تجربی

شروع به کار در درخشش:

سال 1403

میزان سابقه فعالیت:

18 سال

شروع به کار در درخشش:

سال 1403

میزان سابقه فعالیت:

18 سال

مدارک تحصیلی

کارشناسی الهیات و معارف اسلامی

مدارس با سابقه فعالیت

مدارس و آموزشگاه های برتر

معرفی از زبان خودتان

هدفم در امر آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت دانش آموزان و خدمت به آن هاست. امیدوارم بتوانم به عنوان عضوی از آموزش و پرورش در این مسیر قدم مثبت بردارم.