0917-280-0917

محبوبه گودرزی

محبوبه گودرزی

سمت:

دبیر دین و زندگی

پایه تدریس:

پایه دهم ، دوازدهم

رشته تدریس:

تجربی و ریاضی

شروع به کار در درخشش:

سال 1403

میزان سابقه فعالیت:

7 سال

شروع به کار در درخشش:

سال 1403

میزان سابقه فعالیت:

7 سال

مدارک تحصیلی

کارشناسی ارشد شیعه شناسی
کارشناسی ارشد فلسفه اسلامی
کارشناسی ادبیات انگلیسی

مدارس با سابقه فعالیت

دبیر مدارس خاص و شاهد

مقالات و دستاوردها

مقاله فلسفی تشابه جهان قصه های پریان با جهان مثالی سهرودی
مقاله فلسفی نقد قرائت باطنی هانری کربن از مذهب شیعه