0917-280-0917

مریم دیوبند

مریم دیوبند مدیر آموزشگاه

مریم دیوبند

سمت:

مدیر آموزشگاه علمی تقویتی و کنکور

میزان سابقه فعالیت:

26سال

شروع به کار در درخشش:

سال 1401

مدارک تحصیلی

کارشناسی زیست شناسی

مدارس با سابقه فعالیت

دبیرستان نمونه دولتی اقبال، انقلاب، الزهرا، ناظمیه

معرفی از زبان خودتان

مسئولیت‌پذیر و قابل انعطاف ، انتقادپذیر و دارای روحیه کارگروهی هستم