0917-280-0917

مژده رحمانی

مژده رحمانی

مژده رحمانی

سمت:

دبیر شیمی

پایه تدریس:

دوازدهم

رشته تدریس:

شیمی

شروع به کار در درخشش:

سال 1398

میزان سابقه فعالیت:

25سال

شروع به کار در درخشش:

سال 1398

میزان سابقه فعالیت:

25سال

مدارک تحصیلی

کارشناسی شیمی
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

مدارس با سابقه فعالیت

دبیر مدارس خاص یاس و تیزهوشان

مقالات و دستاوردها

مقاله آلودگی هوا که به تأیید ستاد تألیفات رسیده است.

معرفی از زبان خودتان

اینجانب مژده رحمانی خود را همواره توانمند می بینم که پلی بین آموزش و پرورش و آموزش عالی می باشم و همواره سعی کرده ام شیمی را به بهترین شیوه برای ارتقا دانش آموزان و سوق دادن آن‌ها به دانشگاه تدریس کنم افتخار این را دارم که سال ها در این عرصه موفق بوده ام .