0917-280-0917

مژده پارسائیان

مژده پارسائیان دبیر هویت اجتماعی دوازدهم

مژده پارسائیان

سمت:

دبیر هویت اجتماعی

میزان سابقه فعالیت:

28 سال

شروع به کار در درخشش:

سال 1402

مدارک تحصیلی

کارشناسی فیزیک
کارشناسی ارشد فیزیک اتمی و مولکولی

مدارس با سابقه فعالیت

دبیرستان تیزهوشان، شاهد 15، پژمان و مهرپویا

مقالات و دستاوردها:

کتاب الکترونیکی فیزیک 1 و مقاله کشوری در دانشگاه تبریز،
مقام برتر و منتخب استان در طرح درس علوم اجتماعی،
مقام استانی تهیه محتوا الکترونیکی در جشنواره رشد

معرفی از زبان خودتان

دبیر با سابقه درس فیزیک در مدارس خاص شیراز می باشم