0917-280-0917

نوشا بهمن جهرمی

نوشا بهمن جهرمی

سمت:

دبیر جغرافیا و زمین شناسی

پایه تدریس:

پایه دهم و یازدهم

رشته تدریس:

ریاضی و تجربی

شروع به کار در درخشش:

سال 1396

میزان سابقه فعالیت:

19 سال

شروع به کار در درخشش:

سال 1396

میزان سابقه فعالیت:

19 سال

مدارک تحصیلی

کارشناسی زمین شناسی محض

مدارس با سابقه فعالیت

دبیر مدارس و آموزشگاه‌های برتر

مقالات و دستاوردها

مقاله مربوط به نشریات زمین،
شرکت و کسب گواهی نامه در دوره‌های آموزشی و روش‌های تدریس دوره‌ی متوسطه 1 و 2،
عضو انجمن زمین‌شناسی استان،
گواهی‌نامه مهارت‌های کامپیوتری

معرفی از زبان خودتان

20 سال بعد شما از کارهایی که انجام نداده‌اید ناراحت می شوید نه کارهایی که انجام داده اید پس طناب قایقتان را از ساحل باز کنید و از ساحل امن خود به سوی آب های آزاد برانید و خطر کنید جستجو کنید و رویا بسازید و کشف کنید