0917-280-0917

دپارتمان مشاوره

اعضا دپارتمان مشاوره درخشش

علیرضا پورخانی
آقای توتونچی

انتخاب رشته

پارت اول

در این ویدئو به شما کمک خواهیم کرد که به راحتی از پتانسیل های درونی خودتان (علایق/استعداد ها/ توانمندی ها و…)آگاه شوید تا بتوانید با کشف علاقه مندی هایتان یک انتخاب رشته آگاهانه داشته باشید.

مدرسین : علیرضا پورخانی-(روانشناس) – امین ده بزرگی(مشاور و مدرس)

پارت دوم

در این بخش شما با انواع رشته های دانشگاهی آشنا خواهید شد تا بتوانید یک انتخاب آگاهانه تری داشته باشید.

 

خدمات دپارتمان مشاوره درخشش

برگزاری کارگاه های تخصصی ویژه دانش آموزان

برگزاری دوره ها و جلسات انتخاب رشته

برگزاری جلسات مشاوره و پشتیبانی تحصیلی

برگزاری کارگاه های تخصصی ویژه والدین