باسلام و خوش آمدگویی خدمت شما اولیای گرامی و دانش آموز عزیز به مجتمع آموزشی درخشش

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

مشخصات دانش آموز

تاریخ تولد*

مشخصات پدر

تاریخ تولد پدر*

مشخصات مادر

تاریخ تولد مادر*