0917-280-0917

موسسین درخشش

برآنیم در مجتمع آموزشی درخشش بستری فراهم آوریم تا دانش آموزان با آموزش صحیح و پرورش اصولی به اندیشمندانی آزاد، شهروندانی متعهد و بزرگسالانی خود کفا تبدیل شوند؛ پس از آن به والاترین جایگاه دانشگاهی و شغلی در جامعه دست یابند. مفتخریم که امسال نیز با دقت و ظرافتی شایسته، تیمی متشکل از افراد باتجربه و توانمند و دلسوز در زمینه های مدیریت، اجرایی و آموزشی گلچین و گزینش کرده ایم تا زمینه ای فراهم شود که توانمندی های فرزندانمان دقیق تر سنجیده و شناسایی شود. ما بستر رشد آنها را آماده کرده ایم تا قابلیت هایشان به نیکی در وجود ارزشمند آنها نهادینه و بارور شود.

مدیریت درخشش

از کودکی عاشق حرفة معلمی بودم. در دوران دانش آموزی اغلب در تئاتر و نمایش های مدرسه؛ به من؛ نقش مدیر یا معلم داده می شد تا اینکه در ۱۴ سالگی عاشقانه این شغل را انتخاب کردم، وارد دانشسرای تربیت معلم شدم و از همان نوجوانی شیوه ها و روش های تدریس و فنون مدیریت را آموختم. حرفه معلمی را بطور رسمی از ۱۸ سالگی با شوق و انگیزه آغاز کردم و همواره در دانش افزایی و مهارت آموزی کوشیده ام. امروز همچنان مشتاقانه و مصمم در راه تعلیم و تربیت فرزندان این خاک اهتمام می ورزم.

مدیران متوسطه دوره اول درخشش

پذیرفته شدگان آزمون های درخشش

آزمون هفتم

هلیا کهن تب

ملینا محسنی

باران تقی لوفر

آنوشا آروین

آزمون هشتم

هستی زارع پناه

پارمین کمانی

بمانا پویا ثنا

آوا زارع

آزمون نهم

سیده لیلی توانگر

ریحانه رضوی نژاد

رژینا موسوی پویا

پریا نیک فر

دستاوردهای علمی دانش آموزان درخشش

دانش آموزان برگزیده نمونه دولتی و تیزهوشان

دختری قدرتمند درون درخشش دخت ها موجود است. دختری که در عین ظرافت تسلیم نمی شود..
دختری شجاع، با ذهنی سرشار و توانمندی های بسیار. دختری از جنس عشق، آرامش و درخشش.
دختری که اکنون با افتخار یکه تاز شهر شده و با خود زمزمه می کند: “ادامه بده، تو قوی تر از این حرف هایی”.
با حرف هایش معجزه اتفاق می افتد و همچون خورشید می درخشد و پرتوی نورانی اش را به زندگی هدیه می کند.

پذیرفته شدگان تیزهوشان

برگزیدگان المپیادهای علمی

نمودار پیشرفت پذیرفته شدگان تیزهوشان

درخششی ها باز هم درخشیدند

طبق یک قانون نانوشته، رسیدن به موفقیت غالبا از مسیری سخت آغاز می شود و نیازمند تلاش های بسیار است. ما درخششی ها هرگز با واژه ای نتوانستن کاری نداریم. یقین داریم که آنچه در خیال دیده ایم را به واقعیت تبدیل کنیم