0917-280-0917

آسیه کشاورز مؤیدی

-

دبیر انشا
خانم آسیه کشاورز

آسیه کشاورز مؤیدی

-

دبیر انشا

پایه تدریس:

پایه هفتم

میزان سابقه فعالیت:

3 سال

شروع به کار در درخشش:

1403

مدارک تحصیلی

کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
دکترای حرفه ای رشته زبان و ادبیات فارسی

مدارس با سابقه فعالیت

دانشگاه آزاد مرودشت و علوم و تحقیقات و فناوری

مقالات و دستاوردها:

چاپ مقاله علمی در مجله شعر پژوهی ( بوستان ادب)
بررسی و تحلیل منظومه مانلی نیما یوشیج براساس الگوی سفر قهرمان جورف کمپل
بررسی بن مایه های سفر در شعر شاعران برجسته ی معاصر ایران ( عنوان پایان نامه دکترا)
چاپ مقاله در همایش توسیرکان عنوان کوه و بن مایه های اساطیری کوه
چاپ مقاله در همایش حماسه های ایران در فیروزآباد

معرفی از زبان خودتان

به عنوان دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی، تلاش من بر ایجاد انگیزه برای نوشتن و درست نویسی متن های ادبی و اداری است و یادگیری نکته های ویراستاری و ویرایش متون است.