0917-280-0917

اعظم رمضانپور

-

دبیر مطالعات پایه هفتم
خانم رمضانپور

اعظم رمضانپور

-

دبیر مطالعات پایه هفتم

پایه تدریس:

پایه هفتم

میزان سابقه فعالیت:

21 سال

شروع به کار در درخشش:

1402

مدارک تحصیلی

کارشناسی تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی
کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان دانشگاه آزاد اسلامی

مدارس با سابقه فعالیت

دبیرستان هیأت امنایی فرشتگان
پژوهشکده معلم استان فارس

معرفی از زبان خودتان

اینجانب اعظم رمضانپور کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان دارای 21 سال سابقه در آموزش و پرورش ، دبیر تاریخ مقطع متوسطه دوم و مطالعات متوسطه اول میباشم حدود 6 سال در مقطع متوسطه اول به جهت آموزش درست و اصولی درس تاریخ و مطالعات به دانش آموزان عزیز مشغول به امر تدریس هستم ، هدف من از تدریس در مقطع متوسطه اول ایجاد علاقه دانش اموزان به درس مطالعات و تاریخ میباشد . در چند سال اخیر به طور غیر رسمی و دو سال به طور رسمی به عنوان کارشناس تاریخ در پژوهشکده معلم فعالیت نموده و اکنون به عنوان مجری طرح پژوهشی در این سازمان میباشم ، امید که در این راه به یاری ایزد سربلند بوده و بتوانم گامی کوچک در راه تعلیم و تربیت فرزندان این سرزمین بردارم.