0917-280-0917

الناز بامداد

-

دبیر پیام های آسمانی
خانم الناز بامداد

الناز بامداد

-

دبیر پیام های آسمانی

پایه تدریس:

پایه هفتم و هشتم

میزان سابقه فعالیت:

۴سال

شروع به کار در درخشش:

1401

مدارک تحصیلی

کارشناسی رشته معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه دولتی شیراز

مدارس با سابقه فعالیت

خوارزمی ، فردوس ، درخشان و نگرش

مقالات و دستاوردها:

تعدادی مقاله در نشریات معاونت فرهنگی دانشگاه شیراز به چاپ رساندم تحت عنوان مقالات فقهی.
کسب چندین لوح تقدیر از معاونت فرهنگی دانشگاه شیراز به دلیل فعالیت در برنامه های دانشگاه

معرفی از زبان خودتان

اینجانب الناز بامداد دانش آموخته رشته معارف اسلامی از دانشگاه دولتی شیراز می باشم. ۴سال سابقه تدریس در مدارس به نام و برتر شیراز را دارا می باشم و سعی من همیشه بر این موضوع بوده که شناخت زیبایی از مفهوم دین به دانش آموزانم ارایه دهم تا ضمن پاسخ به سوالات و شبهات دانش آموزان نظاره گر کاربرد و فواید دین در زندگی امروزه شوند و در این راستا سعی من بر این بوده که همیشه دوست و شنوای خوبی برای صحبت هایشان باشم.