0917-280-0917

الهام رضایی

-

دبیر فرهنگ و هنر
خانم الهام رضایی

الهام رضایی

-

دبیر فرهنگ و هنر

پایه تدریس:

پایه هفتم ، هشتم و نهم

میزان سابقه فعالیت:

8 سال

شروع به کار در درخشش:

1397

مدارک تحصیلی

کارشناسی نقاشی در دانشگاه هنر شیراز
کارشناسی ارشد پژوهش هنر در دانشگاه هنر شیراز

مدارس با سابقه فعالیت

سرآمد دوره اول و دوم، فرشتگان ، هنرستان هنرور
6سال در مدارس و 2 سال در آموزشگاه های هنری

مقالات و دستاوردها:

مقاله با عنوان: تاثیردیکتاتوری اجتماعی اسپانیا بر تابلو گرونیکا
1- شرکت در نمایشگاه سالیانه نیما سال 1392
2-شرکت در نمایشگاه سالیانه نیما سال 1393
3 شرکت در جشنواره کشوری امام رضا در بخش مجسمه سازی سال 1396
4-نمایشگاه نقاشی گروهی هور سال 1396
5- برگزاری ورکشاپ قالب گیری با آلژینات برای معلمان هنر ناحیه 1 سال 1397
6- شرکت در نمایشگاه سالیانه نیما سال 1399
7-کسب مقام در جشنواره معلمان هنرمند سراسر کشور در رشته نقاشی سال 1400
8- کسب مقام در جشنواره معلمان هنرمند سراسر کشور در رشته اینفوگرافی سال 1401
9- شرکت در ورکشاپ غدیر به دعوت شهرداری در رشته هنرهای تجسمی سال1402

معرفی از زبان خودتان

اینجانب الهام رضایی دانش آموخته رشته هنر در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه هنر شیراز با سابقه شرکت در بی ینال های مختلف هنری و کسب تجارب گوناگون در این رشته ، با عشق وافر سعی بر آن داشتم که به هنرجویان و دانش آموزان چیزی از هنر را تعلیم دهم که موجب فرح و لذت بردن از آن شود و ضمنا قابلیت بکار بردن در زندگی روزمره آنها را داشته باشد.