0917-280-0917

الهام همت شیرازی

-

دبیر زبان انگلیسی
خانم همت شیرازی

الهام همت شیرازی

-

دبیر زبان انگلیسی

پایه تدریس:

پایه هفتم

میزان سابقه فعالیت:

3 سال

شروع به کار در درخشش:

1402

مدارک تحصیلی

فوق دیپلم آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه آزاد آباده
کارشناسی آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه آزاد آباده
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه آزاد آباده

مدارس با سابقه فعالیت

مجتمع آموزشی یاسین
دبیرستان متوسطه دوم سما

معرفی از زبان خودتان

االهام همت ارشد اموزش زبان هستم و براین باورم که این درس با ایجاد انگیزه و حس مهم بودن و تشویق می توانند زبان را یاد بگیرند تمرین و تکرارهای قسمت Iistening و spe aking حائز اهمیت هستند در حالی که باید قسمت گرامر هم توجه شود.