0917-280-0917

الهام کاظمی فروشان

-

دبیر شیمی
خانم کاظمی

الهام کاظمی فروشان

-

دبیر شیمی

پایه تدریس:

پایه نهم

میزان سابقه فعالیت:

29 سال

شروع به کار در درخشش:

1403

مدارک تحصیلی

کارشناسی علوم تجربی

مدارس با سابقه فعالیت

تیرهوشان ناحیه یک، نمونه دولتی بهرام رزمی و ارجمندی
غیرانتفاعی امام رضا - مهرتابان - ره پویان وصال

مقالات و دستاوردها:

کتاب کمک آموزشی آزمایشگاه علوم هفتم تا نهم
مقاله بررسی کم خونی ناشی از فقر آهن در دختران شیراز
مقام اول و دوم در جشنواره الگوهای برتر تدریس

معرفی از زبان خودتان

آموزش و پرورش در کنار هم نتیجه خواهد داد و هیچ کدام فدای دیگری نباید باشد. آموزش همراه با لذت یادگیری ماندگار خواهد بود.