0917-280-0917

الهام کلانی

-

دبیر عربی
دبیر عربی خانم الهام کلانی

الهام کلانی

-

دبیر عربی

پایه تدریس:

پایه هفتم

میزان سابقه فعالیت:

19 سال

شروع به کار در درخشش:

1391

مدارک تحصیلی

کارشناس ارشد زبان وادبیات عرب دانشگاه فلاورجان

مدارس با سابقه فعالیت

ایده آل پارسی، دکتر حسابی، رهپویان وصال ، خوارزمی و موسسه سلطانی نسب

مقالات و دستاوردها:

کتاب : اغراض افعال مجهول در قرآن کریم
مقاله: همایش بین المللی عربی اغراض افعال مجهول در سوره نحل
همایش داخلی اغراض افعال مجهول در سوره مبارکه انبیاء
الف: کسب مقام اول پایان نامه کارشناسی ارشد
ب: معلم نمونه ناحیه سال 1400
ج:پذیرش وچاپ مقاله بین المللی
د:کسب رتبه اول در طرح سوال پایه هشتم

معرفی از زبان خودتان

اینجانب الهام کلانی کارشناس ارشد زیان وادبیات عرب ومدرس درس عربی در پایه های هفتم تا دانشگاه و مترجم متون عربی با 19سال سابقه تدریس معتقدم که عربی درسی بسیار شیرین وقابل لمس است وسعی براین موضوع دارم که دانش آموزان عزیز شیرینی این درس را حس کنند.