0917-280-0917

بیتا حاتمی

خانم حاتمی

بیتا حاتمی

سمت:

دبیر زیست شناسی

میزان سابقه فعالیت:

نامشخص

شروع به کار در درخشش:

نامشخص

مدارک تحصیلی

کارشناسی زیست شناسی

مدارس با سابقه فعالیت